Tiếng anh giao tiếp


những link học tiếng Anh hay (Mr. Huy - 15-11-2010)
GIAO TIẾP: http://effortlessenglishclub.com/ TỔNG HỢP: http://esl-lab.com/ Trang này khá hay, có cả phần nghe nói, luyện âm, ngữ pháp http://www.talkenglish.com/ NGỮ PHÁP: http://www.hp-vietnam.com/grammar!/grammar0.asp TỪ ĐIỂN – TỪ VỰNG: http://vdict.com/?gclid=CIfJ4v2e_aQCFccYHAodmjAJiw LUYỆN NGHE: http://luyennghe.com/ LUYỆN ÂM (khẩu hình của miệng, cách phát âm): http://www.englishspeak.com/vi/english-lessons.cfm THÀNH NGỮ: http://www.idiomsite.com/ http://www.talkenglish.com/ -> trang này khá hay, có cả phần nghe nói, luyện âm, ngữ pháp http://www.englishspeak.com/vi/english-lessons.cfm -> trang này chủ yếu là luyện nghe qua các bài học, các chủ đề (có ngôn ngữ tiếng Việt ^^) http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# -> site này chuyên về luyện âm (khẩu hình của miệng, cách phát âm) http://esl-lab.com/ -> trang này khá hay, chính cô giáo dạy tA của a giới thiệu (cô Laura, ng Úc) http://www.englishpage.com/prepositions/phrasaldictionary.html -> trang này có đủ thứ nhưng a quan tâm đến phần từ điển tổ hợp từ của nó (phrase verb) http://www.idiomsite.com/ -> chuyên về idiom (thành ngữ) http://tienganhhangngay.com/category/listening http://www1.voanews.com/vietnamese/learning-english/idioms/ -> trang này của VOA (The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world.) =>Đài tiếng nói Hoa Kỳ. http://www1.voanews.com/learningenglish/home/ http://vi.talkenglish.com/ http://luyennghe.com/ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/english/ -> site dạy tiếng Anh bằng ngôn ngữ tiếng Việt của BBC (quá nổi tiếng rùi) http://www.englishtime.us/news/vn/default.aspx?cat_id=737 http://www.pride-unlimited.com/probono/idioms1.html Luyện ngữ pháp, nên tham khảo trang này (của HP Việt Nam). http://www.hp-vietnam.com/grammar!/grammar0.asp