CẢM ƠN FHOPE

CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI THIẾU NGOẠI NGỮ NHƯ
"ĐÈN KHÔNG DẦU". SỰ THÀNH CÔNG CỦA TÔI LUÔN CÓ CÔNG LỚN TỪ FHOPE

Người tạo : Đỗ Nam Tiến
Email : donamtien2011@gmail.com.vn
Ngày tạo : 2/6/2012

Thêm thảo luận

Họ tên :   
Email :       
Nội dung::

Lưu ý:
 - Gõ tiếng Việt có dấu.