Từ đồng nghĩa

Chào thầy!

Thầy vui lòng giải thích sự khác nhau và cách dùng một số từ sau giúp em với.

1. Change
2. Alter
3. Edit
4. Modify
5. Update

Em cảm ơn thầy.

Người tạo : Nguyễn Duy Khánh
Email : nguyenduykhanh9999@gmail.com
Ngày tạo : 8/9/2011

Email: quangdai533@yahoo.com (Cường )

chào bạn,
theo mình giải thích như sau:
Tất cả 5 từ này đều có nghĩa "thay đổi", nhưng theo tình huống khác nhau để dùng phù hợp
1. Chance: hình dạng
2. Alter: đổi tính nết
3. Edit: trong soạn thảo văn bản
4. Modify: chỉnh sửa lại 1 nội dung văn bản hoặc code trong tin học
5. Update: cập nhật thông tin, hay nâng cấp phiên bản mới cho 1 vấn đề nào đó( chương trình version 1 lên version 2)


Ngày thảo luận: 07/04/2013 -- 12:41

Thêm thảo luận

Họ tên :   
Email :       
Nội dung::

Lưu ý:
 - Gõ tiếng Việt có dấu.