Từ đồng nghĩa

Chào thầy!

Thầy vui lòng giải thích sự khác nhau và cách dùng một số từ sau giúp em với.

1. Change
2. Alter
3. Edit
4. Modify
5. Update

Em cảm ơn thầy.

Người tạo : Nguyễn Duy Khánh
Email : nguyenduykhanh9999@gmail.com
Ngày tạo : 8/9/2011

Thêm thảo luận

Họ tên :   
Email :       
Nội dung::

Lưu ý:
 - Gõ tiếng Việt có dấu.